Vogn­tog-velt i rund­kjø­ring

Dagsavisen - - Samfunn -

Et stort vogn­tog vel­tet fre­dag for­mid­dag i en rund­kjø­ring i Ned­re Kal­bakk­vei i Oslo. Fø­re­ren er let­te­re skadd. Ulyk­ken skjed­de i 10-ti­den, opp­ly­ser Oslo po­liti­dis­trikt. Fø­re­ren var ved be­visst­het da han bla hjul­pet ut av vogn­to­get, men ble kjørt til syke­hus med sto­re smer­ter i bei­na. Det var fre­dag etter­mid­dag ikke klart hvor­dan ulyk­ken skjed­de, men vogn­to­get ble lig­gen­de slik at det skap­te stor kø og tra­fi­ka­le ut­ford­rin­ger. Tra­fik­ken ble di­ri­gert ma­nu­elt ved å le­des i mot­gå­en­de ret­ning i rund­kjø­rin­gen, noe som før­te til sto­re kø­dan­nel­ser. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.