WEST PÅ LØR­DAG

Dagsavisen - - Helg - LARS WEST JOHNSEN Twit­ter: @westjohn­sen

er ny­hets­re­dak­tør og har job­bet i Dags­avi­sen si­den 2002. Han de­ler bit­te små tan­ker om li­vet hver helg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.