TORBJØRN R. HAN­SEN

Dagsavisen - - Helg -

Noen få run­der før slutt snus­te det nors­ke la­get på en topplas­se­ring un­der OL. Etter åtte match­er be­fant nord­men­ne­ne seg på en tiende­plass, og med en god av­slut­ning vil­le det bli et sen­sa­sjo­nelt godt re­sul­tat. På de tre sis­te run­de­ne tap­te imid­ler­tid la­get to av match­e­ne og falt ned­over på lis­ten. Alle de nors­ke spil­ler­ne kan li­ke­vel si seg godt for­nøyd med egen inn­sats da samt­li­ge gikk opp i ra­ting.

Ben­ja­min Ar­vo­la Not­ke­vich treng­te å vin­ne beg­ge de sis­te par­ti­ene for å ta stor­mes­ter­napp. Med sterkt mot­stand er det­te mildt sagt en vans­ke­lig opp­ga­ve, men med kni­ven på stru­pen pres­ter­te Not­ke­vich da det gjaldt som

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.