Per Pet­ter­son mot top­pen

Dagsavisen - - Kultur -

Nå har Per Pet­ter­sons «Menn i min si­tua­sjon» klat­ret opp til andre­plass på bok­hand­ler­nes best­sel­ger­lis­te. Men Jon Miche­lets hjem­vend­te sjø­helt er hard å slå. «Kri­ge­rens hjem­komst» har lig­get på første­plass på best­sel­ger­lis­ten for skjønn­lit­te­ra­tur helt si­den den ut­kom i midt­en av sep­tem­ber – og hol­der stand frem­de­les. Ro­ma­nen, som ut­kom post­humt, er hittil tryk­ket i 81.700 ek­semp­la­rer, mel­der Ok­to­ber som har beg­ge for­fat­ter­ne. «Menn i min si­tua­sjon» av Per Pet­ter­son ble lan­sert for to uker si­den. Etter å ha de­bu­tert på bok­lis­ten på en sjette­plass, klat­rer bo­ken nå opp­over. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.