Kjø­per ma­ku­lert Bank­sy

Dagsavisen - - Kultur -

Kjø­pe­ren av Bank­sy­kunst­ver­ket «Girl With Bal­loon» pun­ger ut med kjøpe­sum­men på over 11 mil­lio­ner kro­ner – til tross for at det selv­ma­ku­ler­te seg un­der Sot­he­by’sauk­sjo­nen. – Først var jeg sjok­kert, men så inn­så jeg at jeg vil­le ende opp med mitt eget styk­ke kunst­his­to­rie, sier den spor­ty kunst­kjø­pe­ren, som i lik­het med kunst­ne­ren selv øns­ker å va­ere ano­nym. Bank­sy had­de bygd inn en ma­ku­le­rings­inn­ret­ning i bun­nen av den gil­de gull­ram­men, som rev kunst­ver­ket i fil­ler rett etter at bil­det var blitt solgt. Nå skal «Lo­ve is in the Bin» vi­ses of­fent­lig i Sot­he­by’s i Lon­don. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.