Kan bli 15.000 på Ul­le­vaal

Dagsavisen - - Sport -

UL­LE­VAAL: Gre­pet med å set­te ned bil­lett­pri­se­ne har hatt øns­ket ef­fekt foran na­sjons­liga­kam­pen mot Slo­ve­nia. I går pas­ser­te man 14.000 solg­te bil­let­ter. – Vi mer­ker stor in­ter­es­se for lør­da­gens kamp. Lang­si­de­ne er ut­solgt, men det er fort­satt mu­lig å kjø­pe gode plas­ser på kort­si­de­ne, opp­ly­ser kom­mu­ni­ka­sjons­di­rek­tør Svein Graff til NTB. Alt ty­der på at kam­pen blir Nor­ges mest set­te hjemme­lands­kamp si­den Tysk­land var på be­søk i Vm-kva­li­fi­se­ring for over to år si­den. Det er også den sis­te kam­pen Nor­ge tap­te på Ul­le­vaal sta­dion. Lars La­ger­bäck og Per Joar Han­sen er ube­sei­ret.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.