Sterk i tro­en på Sk­eid-kom­pi­se­ne

Dagsavisen - - Sport - JØRN H. SKJAERPE

OPPRYKKSHÅP: Lands­lags­back Omar Elab­della­oui tror gam­le kjen­te i Sk­eid gjør det som skal til for å sik­re opp­ryk­ket i se­song­av­slut­nin­gen i 2. di­vi­sjon.

■ STORO: Sk­eid top­per av­de­ling 2 med fem po­eng når tre run­der gjen­står. Vin­ner Tom Nord­lies mann­skap hjem­me mot Aren­dal i dag, sam­ti­dig som ta­bell­toer Hødd av­gir po­eng borte mot Fløy, vil opp­ryk­ket va­ere sik­ret.

– Jeg føl­ger godt med på Sk­eid. Gjør de en god jobb, er jeg sik­ker på at de kla­rer det, sier tid­li­ge­re Sk­eid-spil­ler Elab­della­oui, nå i Olym­pia­kos, til Dags­avi­sen. Han nev­ner Mes­ut Can og Mo­ham­med Mahn­in som to gode kom­pi­ser i da­gens Sk­eid-tropp. – Er de ner­vø­se før inn­spur­ten?

– Hele spil­ler­grup­pa har tro­en. En spil­ler som Mes­ut har roen, han lar ikke stress og press på­vir­ke. Jeg har snak­ket med ham, og han er helt ro­lig, sier Elab­della­oui.

– Tror du Can kom­mer og ser din kamp i dag? Nor­ge – Slo­ve­nia star­ter jo 18.00, mens Sk­eid spil­ler 13.00.

– Det kom­mer vel an på hvor­dan det går med kam­pen de­res først, sier han og ler.

– Men jeg hå­per jo Sk­eid vin­ner, leg­ger back­en til.

– Hvis Sk­eid ryk­ker opp – hva må til for å hol­de seg på nivå to?

– De må be­hol­de de gode spil­ler­ne og tre­ne­ren. I til­legg må de nok for­ster­ke litt, sva­rer han.

– Hva med deg? Ven­der du til­ba­ke til Sk­eid en dag?

– Ikke med det førs­te. Men kan­skje en dag, hvem vet? Jeg er jo vel­dig glad i Sk­eid, sier 26-årin­gen og smi­ler.

jhs@dags­avi­sen.no

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.