Nora Mørk ute i et halvt år

Dagsavisen - - Sport -

Hånd­ball­stjer­nen Nora Mørk må ha nye må­ne­der på side­lin­jen. Gårs­da­gens ope­ra­sjon ga dår­li­ge ny­he­ter, mel­der TV 2.

– Det gikk som Nora fryk­tet da vi pra­tet med hen­ne. Hun må sy me­nis­ken. Det be­tyr at hun er ute i rundt seks må­ne­der til, sier lands­lags­sjef Thorir Hergeir­s­son til ka­na­len.

Mørk ble ope­rert sist gang i fe­bru­ar etter at hun had­de rø­ket kors­bån­det i høy­re kne. Hun star­tet opp med hånd­ball­tre­ning i au­gust, men det kom nye til­bake­slag.

Mørk fryk­tet selv at hun måt­te inn og sy me­nis­ken, og det fikk hun alt­så rett i.

Hun var ned­brutt etter den sis­te mot­gan­gen. Noe EM i de­sem­ber blir det slett ikke snakk om.

– Nå blir det fak­tisk å leg­ge seg un­der kni­ven med knaer­ne for åt­ten­de gang. Det­te er førs­te gang jeg har kjent på fø­lel­sen av å va­ere knust, å ha mis­tet mo­tet og mo­ti­va­sjo­nen. Nå vet jeg rett og slett ikke hva vei­en blir vi­de­re, for nå er jeg bare en hånd­ball­spil­ler som ikke spil­ler hånd­ball, sa Györ-stjer­nen til TV 2. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.