Tid­li­ge­re Vif-spil­ler syk

Dagsavisen - - Sport -

FOT­BALL: Tid­li­ge­re Vå­ler­en­ga-spil­ler Lu­ton Shel­ton for­tel­ler at han har fått på­vist den po­ten­si­elt dø­de­li­ge nerve­syk­dom­men ALS. Syk­dom­men Amyo­tro­fisk la­te­rals­kle­ro­se (ALS) er en syk­dom som i til­ta­ken­de om­fang øde­leg­ger ner­ver i rygg­marg og hjer­ne. Det er bare ner­ver som sty­rer krop­pens mo­to­rikk, det vil si musk­ler og be­ve­gel­ser, som ram­mes. Lu­ton Shel­ton var Vå­ler­en­ga-spil­ler i pe­rio­den 2008 til 2011. Han sco­ret 58 liga­mål for Oslo-klub­ben. Han for­tel­ler om syk­dom­men i et in­ter­vju med avi­sen The Glea­ner i Ja­mai­ca, som er hans hjem­land. Dia­gno­sen ble stilt i fjor. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.