OLAUG VERVIK BOLLE­STAD

Dagsavisen - - Helg -

■ Født 4. no­vem­ber 1961 i Strand, Ro­ga­land. Vokst opp på Jørpe­land uten­for Stav­an­ger med for­eld­re og to brød­re.

■ I dag bo­satt i Ål­gård i Ro­ga­land med ek­te­fel­len, mens hun stor­tings­pend­ler til Oslo. Fire voks­ne barn.

■ Ut­dan­net syke­plei­er. Har ar­bei­det blant an­net som in­ten­siv­syke­plei­er og som le­der for akutt­mot­tak ved Uni­ver­si­tet­s­juke­hu­set i Stav­an­ger.

■ Inn i kom­mune­sty­re og for­mann­skap i Gjes­dal kom­mu­ne for KRF i 2003. Ord­fø­rer i Gjes­dal kom­mu­ne 2007-2013.

■ Stor­tings­re­pre­sen­tant for KRF fra 2013. Le­der helse- og om­sorgs­ko­mi­te­en.

■ Le­der for Ro­ga­land KRF fra 2008. And­re nest­le­der i KRF fra 2015, og sen­tral i de­bat­ten fram mot Krfs po­li­tis­ke vei­valg på par­ti­ets eks­tra­or­di­na­ere lands­møte 2. no­vem­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.