MAT

De Store Oppdagerne - - Oppdagernes Tidsalder -

Sjø­fol­ke­nes ho­ved­ra­sjo­ner be­sto av sal­tet stor­fe- og svine­kjøtt, ost, fisk og en form for skips­kjeks, van­lig­vis ful­le av mark og snute­bil­ler. Sjø­men­ne­ne drakk sto­re meng­der øl, etter­som det kun­ne lag­res mye len­ger enn vann. I opp­da­ger­ti­den ble kjøt­tet ofte gril­let på åpent dekk, av sjø­menn som var så­ret og ute av stand til å ut­fø­re and­re ar­beids­opp­ga­ver.

FISKEMIDDAG Det­te fiske­ut­sty­ret ble tro­lig brukt for å spe på mat­ra­sjo­ne­ne. HAR­DE KÅR Skips­kjek­sen be­sto av mel og vann (og ble dyn­ket før spi­sing). Den kun­ne hol­de seg i åre­vis i tørr til­stand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.