SOVING

De Store Oppdagerne - - Oppdagernes Tidsalder -

Co­lum­bus opp­da­get henge­køy­en på Ba­ha­mas, men før den var i all­menn bruk på bå­ter, sov sjø­fol­ke­ne på dekk der de prøv­de å fin­ne en be­ha­ge­lig plass å lig­ge, for ek­sem­pel på en tau­kveil.

DÅR­LIG SØVN Sove­for­hol­de­ne på dekk var far­li­ge, og sjø­men­ne­ne kun­ne bli kas­tet rundt når det var høy sjø.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.