WALISISK VAGABOND

Klar­te en wali­ser å nå Ame­ri­ka i 1170?

De Store Oppdagerne - - Oppdagernes Tidsalder -

Vi­kin­ge­ne krys­set At­lan­ter­ha­vet rundt år 1000, ca. 500 år før Co­lum­bus gikk i land på Ba­ha­mas og Ca­bot krasj­lan­det i Ca­na­da. Men var det en wali­ser som kom før dis­se to til det ame­ri­kans­ke kon­ti­nen­tet? Det fin­nes en spen­nen­de le­gen­de som for­tel­ler om prins Ma­doc og hans bror Rhi­rid. De var opp­rør­te over krang­lin­gen i fa­mi­li­en etter fa­ren, den wali­sis­ke kon­gen Owain Gwynedds død i 1170. De sat­te seil og reis­te vest­over over At­lan­ter­ha­vet helt til de nåd­de nytt land, der de slo seg ned og fikk barn med de inn­fød­te.

Histo­ri­en har fått tyng­de etter at man opp­da­get noen ame­ri­kans­ke ur­inn­vå­ne­re med en dia­lekt som lig­net vel­dig på walisisk. I til­legg bruk­te Man­dan­in­dia­ner­ne bå­ter med sam­me ut­for­ming som den wali­sis­ke fiske­bå­ten co­racle. Men skrøne­for­tel­ling var po­pu­lært i Eng­land på Eli­sa­beth Is tid, og de ble gjer­ne ble gjen­for­talt av re­spek­ter­te for­fat­te­re som Richard Hak­luyt. Me­to­den ble brukt som pro­pa­gan­da for å un­der­byg­ge konge­hu­sets krav om land som al­le­re­de var re­kvi­rert av span­jo­le­ne. Dess­ver­re fin­nes det ikke hånd­fast ar­keo­lo­gisk be­vis som un­der­byg­ger histo­ri­en.

AMERIKAREISE Ma­doc skal ha fun­net Ame­ri­ka da han prøv­de å kom­me seg lengst mu­lig bort fra fa­mi­li­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.