HOVEDPERSONENE

De Store Oppdagerne - - Ibn Battuta -

Det er del­te me­nin­ger om sann­hets­ge­hal­ten i noen av his­to­rie­ne i Ri­h­la, men det er enig­het om at ma­rok­ka­ne­ren reis­te vidt. Etter 1352 ar­bei­det han som dom­mer, og han døde i 1377.

Po­et, skri­bent og for­fat­ter av Ibn Battutas Ri­h­la, skre­vet i 1352-55, fle­re ti­år etter man­ge av hendelsene. Noen be­skri­vel­ser er ty­de­lig lånt fra and­re reise­skild­rin­ger.

Hen­syns­løs og ufor­ut­sig­bar sul­tan i Del­hi 1324-51. I 1333 hy­ret han Ibn Batt­uta for å ar­bei­de som dom­mer. Ma­ri­nid-dy­nas­ti­ets hers­ker i Ma­rok­ko, som be­ord­ret Ibn Batt­uta hjem for å skri­ve ned histo­ri­en om rei­se­ne sine i 1352. Ble kvalt av sin vi­sir i 1358.

IBN BATT­UTA IBN JUZAYY MU­HAMMAD BIN TUGHLUQ SUL­TAN ABU INAN FA­RIS

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.