DET STO­RE UKJEN­TE

De Store Oppdagerne - - Burke Og Wills -

Uten kunn­skap om lan­det de skul­le krys­se kun­ne en av vog­ne­ne i den opp­rin­ne­li­ge eks­pe­di­sjo­nen gjø­res om til båt i til­fel­le de måt­te krys­se sto­re el­ver og vann. På man­ge må­ter var de hel­di­ge i nord – de reis­te både på el­ver og i man­gro­ve­sko­ger uten å tref­fe på salt­vanns­kro­ko­dil­ler. Eks­pe­di­sjo­nen var den førs­te som be­nyt­tet ka­me­ler til trans­port i Aust­ra­lia, sam­men med fire in­dis­ke «se­poy­sol­da­ter» som var ka­mel­pas­se­re. De fikk kun be­talt en brøk­del av det de and­re men­ne­ne fikk.

7 6 Den­ne er en side­elv i elve­del­ta­et Flin­ders Ri­ver, og det var så langt nord Burke og Wills kom. De var bare 20 kilo­me­ter fra å få øye på ha­vet i Car­pen­ta­ria­buk­ta. Det­te er en svært av­si­des­lig­gen­de po­liti­ut­post i Sør-aust­ra­lia, 250 kilo­me­ter vest...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.