LEVNINGER

De Store Oppdagerne - - Francisco De Orellana -

I til­legg til søp­pe­let fra rom­mål­ti­det, lan­dings­trin­net for måne­mo­du­len og fle­re vi­ten­ska­pe­li­ge måle­in­stru­men­ter, etter­lot mann­ska­pet på Apollo 11 fle­re ting på må­nens over­fla­te, der­iblant en gyl­len oli­ven­gren, minne­me­dal­jer med nav­ne­ne til de tre ast­ro­nau­te­ne på Apollo 1 som døde i en brann og to kos­mo­nau­ter som ble drept i ulyk­ker. I til­legg la de igjen en si­li­kon­pla­te med good­will-mel­din­ger fra 73 na­sjo­ner og nav­ne­ne på le­de­re fra kon­gres­sen og NASA som var in­volvert i rom­fer­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.