HOVEDPERSONENE

De Store Oppdagerne - - Burke Og Wills -

RO­BERT O’HA­RA BURKE

Født i Ir­land ca. 1820. Burke tje­neste­gjor­de i den øster­riks­ke hæ­ren og den irs­ke po­liti­styr­ken før han emi­grer­te til Aust­ra­lia og ble po­liti­mann.

WIL­LIAM JOHN WILLS

Født i Eng­land i 1834. Wills flyt­tet til Aust­ra­lia som 18-åring og ar­bei­det som gje­ter, gull­gra­ver og ki­rur­g­lær­ling før han til slutt ble land­må­ler.

JOHN KING

Født i Ir­land i 1838. Han var enes­te over­le­ven­de, og klar­te nes­ten opp­dra­get. Han ble ald­ri helt frisk igjen og døde i 1872, 33 år gam­mel.

WIL­LIAM BRAHE

Født i 1835 i Tysk­land og flyt­tet til Vic­to­ria i 1852. Brahe var le­der ved vann­hul­let Cooper Cre­ek. Han døde i 1912.

WIL­LIAM WRIGHT

Ble med i eks­pe­di­sjo­nen etter å ha møtt Burke i Men­in­dee. I lø­pet av få uker ble han tredje­kom­man­de­ren­de.

JOHN MCDOUALL STUART

Bur­kes nemesis. Skotsk­fød­te Stuart full­før­te sin egen nord-sør-krys­sing av Aust­ra­lia i 1861-2.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.