Tau­trek­king ( kan­skje!)

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Hun­der els­ker tau­trek­king, men er du ufor­sik­tig, ri­si­ke­rer du å tre­ne opp hunden til å tro at det er greit å ta tin­ge­ne dine og ikke gi dem fra seg. Hvis du der­imot gjør det rik­tig, kan le­ken lære hunden å gi fra seg ting på kom­man­do, og det er en vel­dig nyt­tig ting å kun­ne. Hold en vir­ke­lig fris­ten­de god­bit i hån­den, og idet hunden slip­per det den har i mun­nen, gir du raskt (men litt i etter­kant) kom­man­do­en «slipp» før du be­løn­ner den med god­bi­ten for å for­ster­ke ad­fer­den.

Gjør det­te gjen­tat­te gan­ger, helt til du har trent opp hunden til å stan­se midt i en mor­som tau­trek­king og gi fra seg gjen­stan­den på kom­man­do. Det er én ting du ald­ri må glem­me i trek­ke­de­len av øvel­sen: Vel­dig be­stem­te hun­der kan hol­de seg så godt fast at du kan løf­te dem opp fra bak­ken uten at de slip­per. Eks­per­te­ne ad­va­rer mot det­te for­di det kan ska­de både knok­ler og ten­ner hvis le­ken blir for vold­som.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.