Kjed­som­hets­bjef­fing

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Det er godt mu­lig at hunden din bjef­fer bare for­di den kje­der seg når den må være ale­ne for len­ge. Still deg selv dis­se spørs­må­le­ne:

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.