Plyst­ring til ar­bei­det

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

I man­ge land gir gje­te­ren hunden kom­man­do­er i form av plyst­re­sig­na­ler. For­de­len er at de kan hø­res på lang av­stand over saue­bre­kin­gen. En godt trent hund opp­fat­ter straks va­ria­sjo­ner i an­tall støt, va­rig­het og fre­kvens. Det er fan­tas­tisk å se en vir­ke­lig dyk­tig gje­ter og hund lede en ure­gjer­lig flokk rundt al­le hind­rin­ger og inn i en inn­heg­ning på et gje­ter­hund­stev­ne. Her har vi lis­tet opp noen ty­pis­ke plyst­re­sig­na­ler. De fles­te av oss vil ald­ri lære mer enn ett sig­nal for å få hunden til å kom­me til oss, men det ska­der ikke å eks­pe­ri­men­te­re litt og se om du kan ut­vi­de plystre­re­per­toa­ret, uan­sett hva slags hund du har!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.