Tøf­fe ter­ri­ere

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

De førs­te ter­rier­ne ble av­let fram for hi­jakt på gna­ge­re og and­re små dyr som rot­te, muld­varp og til og med rev, men i lik­het med nes­ten al­le and­re ra­ser opp­dret­tes de nes­ten ute­luk­ken­de for ut­se­en­dets skyld i dag. Ter­ri­ere og ter­rier­blan­din­ger er kjent for å være svært ener­gis­ke skjøde­hun­der med mye ster­ke­re per­son­lig­het enn man skul­le tro. Man­ge ter­ri­ere har mer stri­hå­ret pels enn and­re hun­der, et trekk som skul­le be­skyt­te dem mot kvis­ter og tor­mer. De har ofte et sterkt gra­ve­instinkt, og en­kel­te ter­ri­ere har ry på seg for å bjef­fe mer enn and­re hun­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.