Skjem bort vof­sen

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Små hun­der kan være hen­giv­ne, og det bes­te de vet, er å kjæ­les og stel­les med (gjør vi ikke al­le det?). Det er her­lig å kun­ne dul­le og dal­le med hunden og etter­på vise den fram til ven­ner el­ler på net­tet. Dyre­for­ret­nin­ge­ne er ful­le av pro­duk­ter som tar hunde­stel­let til et nytt nivå, fra spen­ner, sløy­fer og sok­ker til blonde­kjo­ler og de­sig­ner­klær. Pro­duk­te­ne spen­ner fra funk­sjo­nell moro (små hun­der tren­ger mer tøy for å hol­de var­men om vin­te­ren, så hvor­for ikke gjø­re noe eks­tra ut av det?) til det rene tøys (den tu­tu­en eg­ner seg bare på bil­der) og ting som er di­rek­te ska­de­li­ge el­ler far­li­ge (for mye klær hem­mer hun­dens na­tur­li­ge be­ve­gel­ser og kan over­opp­he­te den). Det kan ikke gjen­tas for ofte: En hund er ikke et le­ke­tøy! Hun­dens helse og vel­være må all­tid gå foran al­le and­re hen­syn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.