Vær kon­se­kvent

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Den størs­te ga­ven du kan gi hunden, er viss­het om hva den kan ven­te seg og hva som er ven­tet av den. Det er helt av­gjø­ren­de å være kon­se­kvent slik at hunden kan vite hva slags adferd den kan ven­te seg av deg, og fin­ne seg til ret­te i «flok­ken.» Vær kon­se­kvent i alt du gjør. Velg en tre­nings­me­to­de og hold deg til den. Bestem deg for grunn­reg­le­ne ( hva du til­la­ter og ikke til­la­ter i hjem­met ditt), og vik ald­ri fra dem. Hvis du for ek­sem­pel vil ha hunden til å sit­te før du gir den mat, må du for­lan­ge det hver enes­te gang og ikke gi den ma­ten før den har gjort det du ber den om. En hund uten en kon­se­kvent le­der og kla­re reg­ler er en usik­ker hund, og en ving­le­te le­der er ald­ri noen god le­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.