Be­gynn med det vik­tigs­te

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Det er man­ge mor­som­me ting du kan lære hunden din: gi labb, rul­le rundt, hop­pe tau – lis­ten er lang. Men før du be­gyn­ner med ar­ti­ge triks, må du lære hunden de tre kom­man­do­ene som kan red­de li­vet dens i en nøds­si­tua­sjon. De tre liv­red­der­ne er «stå,» «kom,» og «slipp.» «Stå» kan hind­re hunden i å løpe ut gjen­nom dø­ra. «Kom» er kan­skje den vik­tigs­te av dem al­le. Den kan red­de hunden fra po­ten­si­elt far­li­ge si­tua­sjo­ner ved at den kom­mer til­ba­ke til deg. «Slipp» kan for­hind­re at hunden spi­ser noe gif­tig. Læ­rer du hunden dis­se tre kom­man­do­ene, har du al­le­re­de en vel­dres­sert hund.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.