Ha kor­te øk­ter

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Tre­nin­gen bør fø­les som en lek og ald­ri kjen­nes som et slit. Idet hunden be­gyn­ner å bli uopp­merk­som el­ler slut­ter å gjø­re fram­skritt, skal du av­slut­te. Ta sik­te på en el­ler to kor­te øk­ter med klik­ker­tre­ning el­ler an­nen po­si­tiv for­sterk­nings­tre­ning hver dag. Av­slutt all­tid mens dere er op­ti­mis­tis­ke og i godt hu­mør. Iste­den­for å ter­pe på noe hunden ikke får til i øye­blik­ket (den vil mer­ke frust­ra­sjo­nen din), bør du run­de av med noe den al­le­re­de kan. Ha kor­te og hyg­ge­li­ge øk­ter – og slutt mens le­ken er god!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.