Blås i fløy­ta

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Skal du ta med hunden til et om­rå­de der den har lov til å gå fritt, kan det være lurt å lære den å kom­me når du blå­ser i en hunde­fløy­te iste­den­for å rope. Fløy­ta kan hø­res over leng­re av­stand (over en hel eng el­ler hunde­park) så du slip­per å skri­ke deg hes. Uan­sett om du til­kal­ler hunden med stem­men el­ler fløy­ta, kan du sup­ple­re med et vi­su­elt sig­nal, som å åpne ar­me­ne, slå deg selv på lå­ret el­ler klap­pe i hen­de­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.