Ja-ting og nei-ting i tann­stel­let Hunden min har dår­lig ånde. Hva skal jeg gjø­re?

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

JA

• Sjekk hun­dens ten­ner hver dag.

• Bruk en god­kjent hunde­tann­krem.

• Gi hunden sunn mat som frem­mer god tann­hy­gie­ne.

• Prøv tann­kre­mer med for­skjel­lig smak.

• Gi hunden tyggeleker som er god­kjent av dyr­le­ger. mis­li­ker.

NEI

• Ikke bruk tann­krem la­get for men­nes­ker.

• Ikke bruk tann­børs­te la­get for men­nes­ker.

• Ikke gi hunden søte god­bi­ter – de kan både ska­de ten­ne­ne og gi mage­trøb­bel.

• Ikke fort­sett med en tann­krem som hunden ty­de­lig

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.