FLEIP EL­LER FAK­TA?

Den komplette Katteboka - - Basis -

KAT­TER KVE­LER SO­VEN­DE BABY­ER En av de mer­ke­ligs­te my­te­ne om kat­ter er at de leg­ger seg oppå baby­er som so­ver, og på den­ne må­ten kan kve­le dem. Kat­ter er ko­se­te ve­se­ner som gjer­ne krøl­ler seg inn­til men­nes­ker i al­le ald­re, men de er in­gen trus­sel mot so­ven­de baby­er. Li­ke­vel er ikke baby­er i stand til å dyt­te vekk en katt som leg­ger seg nært an­sik­tet, el­ler baby­en kan util­sik­tet slå kat­ten og der­med få en klo i re­tur. Det er der­for lurt å hol­de kat­ten borte fra baby­sen­gen og vug­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.