Lev med al­ler­gi­en

Den komplette Katteboka - - Innhold -

I ste­det for å vel­ge bort gle­den ved å ha en katt i li­vet ditt kan du gjø­re noen grep for å re­du­se­re meng­den al­ler­ge­ner som sve­ver rundt i hu­set ditt, og der­med kun­ne opp­le­ve mil­de­re re­ak­sjo­ner. Dis­se tin­ge­ne kan du vur­de­re når du får deg katt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.