Gi kat­ten rom

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Nå har du kat­tens sove­plass, katte­kas­se, mat og vann på plass. Su­pert! Du kan vur­de­re å skaf­fe noen fle­re ting hun vil set­te pris på, og plas­se­re dem rundt om­kring i rom­me­ne der dere plei­er å være, som for ek­sem­pel i stu­en. Et klatre­sta­tiv for kat­ter er en fan­tas­tisk in­ves­te­ring. Det­te mø­be­let er de­sig­net for å være et moro­hus for kat­ter. Med en sta­bil støt­te i bun­nen, klor­epin­ner opp­over og ett el­ler fle­re rom og pla­tå­er i høy­der vil sta­ti­vet gi ti­mer med tre­ning, so­ving og klo­ring. Det er alt­så en leke­plass, et tre­nings­sen­ter, sove­rom og ut­sikts­punkt. For ikke å snak­ke om at klor­epin­ne­ne og de teppe­be­lag­te over­fla­te­ne er supre al­ter­na­ti­ver til so­fa­en din når kat­ten skal kves­se klør.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.