For­be­red kat­ten på det sto­re ute

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Hvis du skaf­fer deg en katt som er vant til å være ute, kan det hen­de den vil stor­kose seg i et trygt og varmt in­ne­mil­jø. Men det kan også hen­de at den ikke vil tri­ves in­ne, og de­mon­stre­rer øns­ket om å få være ute ved å ule ved si­den av dø­ren el­ler til og med tis­se in­ne. Hvis det skjer, må du først for­sø­ke å gjø­re in­ne­mil­jø­et så sti­mu­le­ren­de som mu­lig. Hvis du li­ke­vel me­ner at kat­ten vil ha det best ute, er det noen ting du må ten­ke på. Husk at det er fle­re fa­rer som tru­er der ute, som bi­ler og and­re dyr. Slik kan du gå fram:

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.