Ta deg av en katte­baby

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Små katt­un­ger må få mat på flas­ke fram til de er mel­lom fem og åtte uker gam­le. Ku­melk stil­ner sul­ten, men inne­hol­der ikke nok av de næ­rings­stof­fe­ne en katt­unge tren­ger, i til­legg til å kun­ne gi dia­ré. Geite­melk er et bed­re al­ter­na­tiv. Gi mel­ken med en plast­sprøy­te el­ler pipet­te. En papp­eske med litt opp­re­vet avis­pa­pir gjør nyt­ten som mid­ler­ti­dig katte­kas­se.

Få tak i mors­melk­er­stat­ning til kat­ter på en dyre­bu­tikk så raskt som mu­lig. Du vil også tren­ge en li­ten tåte­flas­ke til hver katt­unge. Kjøp også en lav katte­kas­se, ca. sju cm høy, og katte­sand som ikke klum­per seg (katt­un­ger kan spi­se klum­pe­ne, og det kan være livs­tru­en­de).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.