For­stå hva hun vil

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Hvis kat­ten kom­mer bort til deg og mjau­er på en måte som ikke hø­res trist, sint el­ler redd ut, men sna­re­re spør­ren­de, er det noe hun vil. Kan­skje lu­rer hun på når du har tenkt å fyl­le opp mat­skå­len, el­ler kan­skje hun vil ha litt kos. Kan­skje hun vil ut? Det kan hen­de hun bare vil skrav­le litt, men hvis hun for­sø­ker å få opp­merk­som­he­ten din, er det lurt å bru­ke noen mi­nut­ter på å se hva det er hun vil. Husk at en­kel­te ra­ser, som sia­me­se­ren, kan mjaue på en måte som hø­res trist ut. Hø­rer du etter, læ­rer du hva kat­ten for­tel­ler deg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.