Fra dyp søvn til full jakt

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Har du lagt mer­ke til at en katt kan gå fra den dy­pes­te skjønn­hets­søvn til kamp­klar i lø­pet av et mil­lise­kund? Sto­re katte­dyr, som ti­ge­re, må være be­redt til å be­skyt­te seg umid­del­bart om en fare duk­ker opp. I din tryg­ge, ro­li­ge stue er det strengt tatt mind­re be­hov for den­ne ja­gen­de ad­fer­den, men kat­ten din kan fint fin­ne på å gjø­re det li­ke­vel.

En katt er rask på lab­ben når den skal das­ke til noe som be­ve­ger seg. Se for deg at du sit­ter i so­fa­en med strikke­tøy­et i fan­get. Du mis­ter garn­nøs­tet på gul­vet, og før du vet or­det av det, er kat­ten ute av den dype søvn og i full gang med å jak­te på «byt­tet».

Nyt sy­net av din lil­le ti­ger som le­ver ut fan­ta­si­en om å være jun­ge­lens dron­ning. Når jak­ten er over, kan det være lurt å leg­ge gar­net et sted hvor kat­ten ikke får tak i det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.