Pass på små­fug­le­ne

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Tit­ter du ut gjen­nom vin­du­et, ser du kan­skje at det er fle­re som bor i ha­gen din. Mens du ser vak­re små­fug­ler, ser kat­ten bare én ting: byt­ter! Det er rik­tig­nok umu­lig å unn­gå at kat­ten din jak­ter på små­fug­ler, og får hun tak i en, dre­per hun den. Hvis du vil hjel­pe fug­le­ne, kan du la kat­ten bru­ke et hals­bånd med en li­ten bjel­le på, slik at fug­le­ne hø­rer at hun kom­mer og kla­rer å flyk­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.