Ha fug­le­ne i bur

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Har du fug­ler hjem­me, må du ikke la kat­ten få til­brin­ge tid ale­ne sam­men med dem. Pass på at bu­ret er så høyt oppe at kat­ten ikke kla­rer å hop­pe opp til det (du vil kan­skje bli over­ras­ket over hvor høyt den kan hop­pe). Har kat­ten en tendens til å lus­ke rundt bu­ret, kan du gjø­re det­te om­rå­det mind­re at­trak­tivt ved å leg­ge ut luk­ter som kat­ten mis­li­ker, som sitrus. Det fin­nes spray­er og som er spe­si­elt la­get for å hol­de kat­te­ne på av­stand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.