Øye­kon­takt

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Ak­ku­rat som hos men­nes­ker ut­vi­der og krym­per kat­tens pu­pil­ler seg for å til­pas­se seg lys og mør­ke. De er sto­re når det er mørkt (for å slip­pe gjen­nom mer lys) og små når det er skarpt lys. Men om pu­pil­le­ne er sto­re selv om det er lyst rundt hen­ne, kan det være at hun er på vakt og for­sø­ker å sam­le mer in­for­ma­sjon om om­gi­vel­se­ne sine. Hun kan være opp­spilt, ag­gres­siv, redd el­ler ha smer­ter. For­blir pu­pil­le­ne ut­vi­det uten å trek­ke seg sam­men, kan det være et tegn på syk­dom, og du bør få hen­ne un­der­søkt av en ve­te­ri­nær.

Hvis pu­pil­le­ne plut­se­lig trekker seg sam­men uten at det skjer som føl­ge av mer lys, kan det være at hun er sint el­ler er klar til an­gri­pe.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.