Hør på øre­ne

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Står øre­ne rett opp, be­tyr det som re­gel at pus er for­nøyd – el­ler i det mins­te ikke mis­for­nøyd. Tras­ker hun med ha­len rett opp, er hun av­slap­pet og glad. Vrir hun øre­ne mot si­den, rea­ge­rer hun på en lyd, og vil hun ut­fors­ke den nær­me­re, snur hun ho­det mot ly­den. Blir hun ir­ri­tert av ly­den, vrir hun øre­ne for å dem­pe ly­den. Står øre­ne rett bak­over, er hun klar for kamp.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.