Vær obs på pe­sing

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Det er uvan­lig å se en katt som pe­ser. Det er som re­gel et tegn på at kat­ten er vel­dig stres­set el­ler uro­lig. Du har kan­skje opp­levd at kat­ten jam­rer og der­et­ter pe­ser om hun sit­ter i bu­ret på vei til ve­te­ri­næ­ren. Kat­ter kan også åpne mun­nen slik at det ser ut som om de pe­ser, mens de egent­lig bare bru­ker luk­te­or­ga­net i ga­nen for å føl­ge spo­ret av en mus el­ler noe an­net spen­nen­de. Har hun lekt el­ler sprun­get rundt på en varm dag, kan hun pese for å kjø­le seg ned, ak­ku­rat som en hund. Pe­ser hun uten at du kan fin­ne noen opp­lagt grunn til hvor­for, bør du la en ve­te­ri­nær un­der­sø­ke hen­ne for å være sik­ker på at hun ikke har det vondt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.