En katte­vask

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Kat­ten er en pro­fe­sjo­nell skjønn­hets­plei­er! Hun bru­ker en stor del av sin våk­ne tid på å stel­le seg selv. Hun bru­ker den ru tun­gen til å hol­de pel­sen silke­myk og ren. Når hun stel­ler seg, re­gu­le­rer hun også kropps­tem­pe­ra­tu­ren, kvit­ter seg med løs pels (som sti­mu­le­rer veks­ten av ny pels) og av og til and­re ting, som flått, lop­per og uren­he­ter. Kat­ter ser ut til å like å stel­le seg, ak­ku­rat som vi men­nes­ker ny­ter en tur på spa el­ler et dei­lig, varmt bad. Hvis hun plut­se­lig stel­ler seg for lite (se opp for von­de luk­ter el­ler flo­ke­te pels), el­ler om hun stel­ler for mye (som gir hår­løse flek­ker etter over­sta­dig slik­king), kan det være at noe er galt, og du bør ta hen­ne med til ve­te­ri­næ­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.