Et vel­duf­ten­de katte­hjem

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Kat­ter er rens­li­ge av na­tur. De stel­ler pel­sen med tun­gen sin, og de be­gra­ver etter­la­ten­ska­pe­ne sine. Hol­der du det rent i hu­set, vil du for­ster­ke in­stink­tet hen­nes til å stel­le seg selv, sam­ti­dig som det na­tur­lig nok er fint for deg også. Det er vel in­gen som vil ha et stin­ken­de hus!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.