Bort med flåt­ten!

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Flått er ekle, små kryp. Når de har fes­tet seg på kat­tens hud, su­ger de blod – og der­som de ikke fjer­nes, kan de for­år­sa­ke al­vor­lig syk­dom. Du kan fore­byg­ge flått ved å dryp­pe et flått­mid­del i pel­sen hen­nes. Det vil be­skyt­te hen­ne i en må­neds tid (be ve­te­ri­næ­ren om råd). Når det gjel­der å fjer­ne flått, kan du sco­re enda fle­re katte­po­eng ved å gi hen­ne en mas­sa­sje mens du le­ter grun­dig etter flått. Fjern al­le du fin­ner med en spiss pin­sett el­ler en flått­fjer­ner. Pass på at du får med hele flåt­ten, så ikke ho­det blir sit­ten­de igjen. Det kan gi in­fek­sjon. Be gjer­ne ve­te­ri­næ­ren om råd, så vi­ser han deg hvor­dan du skal gjø­re det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.