Et katte­liv

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Inn­se det: Kat­ten er en pyse når det gjel­der væ­ret. De fles­te kat­ter ha­ter at det snør el­ler reg­ner på pel­sen – selv om de er gla­de i å være ute. Når det er vel­dig kaldt, bør du for­sø­ke å hol­de kat­ten in­ne sam­men med deg, si­den hun lett kan få frost­ska­der. Kald vind og plut­se­li­ge tem­pe­ra­tur­fall kan gjø­re ska­de på den tyn­ne hud­en, sær­lig på ne­sen, po­te­ne og øre­ne. Gjen­nom vin­te­ren bør du til­by hen­ne litt mer vann og mat enn el­lers i året, for­di hun bru­ker mye ener­gi på å hol­de var­men.

Pass på at hun ikke blir for varm, hel­ler. Sørg for å til­by hen­ne ri­ke­lig med vann, gjer­ne fra fa­vo­ritt­fon­te­nen hen­nes: sprin­gen. Vur­der å gi hen­ne en klipp også.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.