Rens øre­ne

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Med mind­re kat­ten har øre­midd el­ler er ut­satt for øre­in­fek­sjo­ner, bur­de det ikke være nød­ven­dig å ren­se øre­ne hen­nes. Men der­som ve­te­ri­næ­ren sier at det trengs, er det slik du gjør det: Det fin­nes man­ge pro­duk­ter som er be­reg­net på det­te, men for å være på den sik­re si­den, bør du vel­ge ett som er be­reg­net for sen­si­tiv hud. Ha pro­duk­tet på en bom­ulls­dott. Brett øret for­sik­tig bak­over, og rens inn­si­den av øret svært for­sik­tig. Pass på at du ikke kom­mer for langt inn i øre­ka­na­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.