Tab­ben kos­ter hver hus­stand nær 3000 kr.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE -

Mens Nor­dea kan håve inn mil­lio­ner i rente­inn­tek­ter, må 120.000 hus­stan­der på Sør­lan­det be­ta­le reg­nin­gen for Re­tur­krafts tab­be­av­ta­le med ban­ken. – Helt skrekkelig, og det er skrekkelig si­den det er inn­byg­ger­ne som må be­ta­le, sier Aps Trond Blatt­mann.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.