Laste­bil og per­son­bil kol­li­der­te

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TORMOD FLEM VEGGE OG ODD-IN­GE RØNNING ULEBERG

Tirs­dag mor­gen front­kol­li­der­te en laste­bil og en per­son­bil i Ven­ne­sla.

110-sen­tra­len meld­te ved 08-ti­den om en tra­fikk­ulyk­ke i Ven­ne­sla.

– En laste­bil og en per­son­bil har front­kol­li­dert, opp­lys­te Geir Andersen, ope­ra­sjons­le­der ved Ag­der po­liti­dis­trikt.

Ulyk­ken skjed­de i Lunde­klei- va på fyl­kes­vei 405 ved Vike­land. Like etter klok­ken 09 opp­ly­ser po­li­ti­et at bi­le­ne er ber­get, og at vei­en igjen er åpen.

To per­soner i laste­bi­len skal være uska­de­de etter kol­li­sjo­nen. Skade­om­fan­get til sjå­fø­ren av per­son­bi­len, der det kun skal ha vært én per­son, er ukjent. Ved­kom­men­de ble kjørt til syke­hu­set i am­bu­lan­se, opp­ly­ser po­li­ti­et.

Det ble etab­lert om­kjø­ring via Lunde­vei­en i etter­kant av kol­li- sjo­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.