10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

8. FEBRUAR 2007

●● I tys­ke Ru­h­pol­ding for 14 da­ger si­den tok Lin­da Grub­ben og tre­ner Arild Jørgensen en vik­tig avgjørelse. Den end­te i gull. – Det­te er det størs­te som har hendt meg, og den størs­te da­gen min til nå, sa en kon­trol­lert, men svært glad Lin­da Gru Grub­ben etter sitt førs­te in­di­vi­du­el­le Vm-gull. Hun er også den førs­te «ekte» sør­len­ding som er blitt ver­dens­mes­ter i en vin­ter­idrett. For 14 d da­ger si­den ble tre­ner og Lin­da enig ge om å ned­jus­te­re an­tall kon­kur­ran­ser og kut­te ut fel­les­star­ten i Poklju­ka

21. j ja­nu­ar. Det gre­pet ble av­gjø­ren­de for VM-S Vm-sei­e­ren, me­ner tre­ne­ren. Om Lin­da sier h han: – Hun er som en gutt. Ikke noe dill-da­dill- dall!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.