Tre må­ne­der.

Faedrelandsvennen - - ONSDAG - EIRIN MAR­GRETHE FIDJE

etter for­ri­ge skikkelige snø­fall, had­de jeg egent­lig mis­tet tro­en på at vi vil­le få en skik­ke­lig vin­ter i år. Ski­ene har stått ubrukt, pigg­dek­ke­ne blir bare slitt, og alt har bare vært et sor­gens ka­pit­tel. Gle­den var der­med dob­bel og trip­pel da jeg i går gikk til jobb og kun­ne kon­sta­te­re at vin­te­ren en­de­lig har kom­met til Sør­lan­det. På Facebook kom føre­mel­din­ge­ne på lø­pen­de bånd i form av bil­der av ny­pre­pa­rer­te ski­løy­per. Un­der sto kom­men­ta­rer som inne­holdt ord som «beg­ge stil­ar­ter» og «per­fek­te for­hold», og jeg ble varm inn­ven­dig tross vin­ter­kul­den. Sam­ti­dig kun­ne jeg åpne al­ma­nak­ken min, og slå fast at res­ten av uka bare be­står av fri­da­ger – med god tid til å spen­ne på seg ski­ene. Det­te snø­fal­let skal ny­tes!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.