– Vil bli først i ver­den om vi lyk­kes

Faedrelandsvennen - - FORSIDE -

UIA og Ag­der Ener­gi vil at data­ma­ski­ner selv skal lære seg å sty­re kraft­pro­duk­sjo­nen. Lyk­kes pro­sjek­tet vil re­sul­ta­te­ne kun­ne bru­kes ver­den over.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.