Bil kol­li­der­te i Vågs­bygd­por­ten

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

En bil smalt tirs­dag kveld inn i fjell­veg­gen in­ne i Vågs­bygd-tun­ne­len.

Po­li­ti og am­bu­lan­se ble sendt til ste­det. Det kom sto­re ma­te­ri­el­le ska­der på bi­len, men iføl­ge po­li­ti­et så det ikke ut til å være per­son­ska­der. Bi­len ble kort tid etter ulyk­ken fjer­net, og vei­en kun­ne igjen åp­nes for tra­fikk.

FOTO: JAN­NE BIRGITTE PRESTVOLD

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.